Resevillkor

Resevillkoren är olika resevillkor vid olika typ av resa.

För SPA-resor klicka här
För 3-dagars Tallinn-kryss klicka här

För allas trevnad och säkerhet

VI VILL ÄVEN UPPLYSA OM ATT DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT:

1 MEDFÖRA OCH FÖRTÄRA ALKOHOLHALTIGA DRYCKER UNDER BUSSRESAN I SVERIGE

2 MEDFÖRA OCH NYTTJA I LAG FÖRBJUDNA DROGER

3 RÖKA OMBORD PÅ BUSSEN

4 SKRÄPA NER OCH FÖRSTÖRA 

5 STÖRA ELLER SKADA ANDRA RESENÄRER ELLER DERAS EGENDOM

ÖVERTRÄDELSE BEIVRAS OCH KAN MEDFÖRA  OBEHAGLIGA ÅTGÄRDER FRÅN BUSSBESÄTTNINGENS OCH MYNDIGHETERS SIDA

RESEFÖRETAGET ANSVARAR EJ

För saker som ligger kvar I bussen såsom pengar ,pass,
Kameror, mobiltelefoner , alkoholvaror, cigaretter, glasögon, kläder, etc. 
Vi ersätter inte några personliga 
Tillhörigheter vid inbrott eller stöld I bussen
Peters Buss AB